2013-07-10

Vara som utgått ur produktion

Vi har i vårt anbud räknat på kostnaden för en spis angiven i förfrågnings­underlaget. När vi senare skulle köpa in spisen har den utgått ur produktion och ersatts av en annan modell med högre pris. Har vi som entreprenör rätt att få kompensation av beställaren för denna merkostnad?

Det är svårt att gardera sig mot sådana här händelser. Entreprenören kan visserligen i samband med att avtal tecknas köpa in de varor som senare ska installeras. Samtidigt är det orimligt att entreprenören ska behöva lagerhålla varorna bara för att vara säker på att de finns tillgängliga vid installationen. Istället borde man med utgångspunkt i kap 1 § 8 i AB 04 kunna argumentera för att entrepre­nören i sin fackmässiga bedömning i anbudsskedet haft rätt att utgå från att varan skulle finnas kvar i produktion. Merkostnaden för inköp av den nya modellen borde därför entreprenören ha rätt till ersättning för. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.27 - 2012