2013-07-09

Värdering av avgående arbete

Vår beställare har under pågående entreprenad bytt ut samtliga tvättmaskiner till en dyrare modell. Vi är nu inte överens om hur stor ersättning vi ska få för bytet då vi är oense om vad den ursprungliga modellen ska värderas till. Beställaren anser att vi har satt en för låg materialkostnad i vår kalkyl. Vad gäller?

Enligt AB 04 kap 6 § 7 ska avgående arbete fastställas till det belopp arbetet ingår eller beräknas ingå i kontraktssumman. Bestämmelsen anger inget annat än att det är kontraktssumman som är utgångspunkt. Om entreprenören har satt ett lågt pris i sitt anbud kan det ju förklaras av att han har en god uppgörelse med leverantören. Om han av taktiska skäl satt ett lågt pris blir konsekvensen att entreprenören "vinner" på bytet. Å andra sidan hade han ju faktiskt förlorat om inget byte kommit till stånd. Man ska alltså räkna på den kostnad som anges i kalkylen och inte på det generella marknadsvärdet för varan. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.8 - 2012