2018-03-27

Vem betalar när felaktigt material måste bytas?

I höstas renoverade vi flera badrum i ett hyreshus åt en privat fastighetsägare. Innan jul anmälde fastighetsägaren att vissa varor som vi monterat hade gått sönder. Vår leverantör tog på sig felet och levererade nya varor som en underentreprenör bytte ut. Vår leverantör påstår nu att det är vi som ska betala underentreprenören och vägrar ersätta oss för den kostnaden. Vad är det som gäller? Vi har avtalat om ABM 07.

Om en leverantör ansvarar för fel så är denne enligt huvudregeln även skyldig att ersätta skada som uppkommer genom felet. Det följer av bestämmelsen i ABM 07 p. 24. Ersättningsskyldigheten är begränsad till 15 procent av köpesumman, eller till det högre belopp som omfattas av leverantörens ansvarsförsäkring. Denna begränsning gäller däremot inte vad gäller kostnader för lokalisering av felet, kostnader för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet. Under förutsättning att er leverantör ansvarar för det aktuella felet så ska denne även ersätta er för era kostnader att montera de nya varorna. Ni bör i så fall uppmana leverantören att anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr. 10-2018