2017-05-17

Vem har egentligen felansvar vid fönsterköp?

Vi installerade nya fönster åt en konsument förra sommaren. I december kontaktade konsumenten oss och berättade att det var repor i glaset i ena hörnet. Vi har varit och tittat på glaset och det ser ut att vara en fabriksskada. Vi såg inte reporna vid monteringen. Byggvaruhuset som vi köpte fönstret ifrån vill inte ta ansvar utan hänvisar bara till fönstertillverkaren. Har inte byggvaruhuset något ansvar att åtgärda felet? Inget särskilt avtal användes.

Ni har rätt att vända er mot er avtalspartner, dvs. byggvaruhuset. Eftersom inget särskilt avtal har använts vid ert fönsterköp gäller köplagen. Enligt köplagen har en köpare både undersökningsplikt och reklamationsplikt. I det här fallet verkar det röra sig om ett synligt fel som ni borde ha upptäckt och reklamerat redan vid leverans. Eftersom fönstret levererades i somras är ni för sent ute och därför förhindrade att göra gällande fel. Det är bra att alltid ta för vana att undersöka varor när de levereras. Tänk på att även konsumenten kan vara förhindrad att göra gällande felet gentemot er (det beror på hur ert avtal ser ut). Publicerad i tidningen byggindustrin nr.12– 2017