2014-10-30

VEM SKA BETALA NÄR VÄDRET HAR ORSAKAT VATTENSKADOR

Vi har utfört takarbeten på en fastighet. Inför helgen skyddade vi taket med en presenning som vi förankrade ordentligt. Under helgen har presenningen ändå blåst bort och det har regnat in i byggnaden. Vår beställare (fastighetsägaren) har nu skickat ett skadestånds­krav till oss. Är vi skyldiga att ersätta det kravet och går det i så fall på vår försäkring? ABT 06 är avtalsvillkor.

Det är fråga om en skada på fastighetsägarens egendom. Den bestämmelse i ABT 06 som är tillämplig är kap 5 § 11. Där anges att entreprenören ska ersätta motparten för skada om han varit vårdslös eller om skadan beror på ett fel för vilken entreprenören är ansvarig. Om en utredning visar att ni varit vårdslösa genom att inte ha täckt taket ordentligt så ansvarar ni för skadan gentemot er beställare. Ni kan då ta er ansvarsförsäkring i anspråk. Om utredningen istället visar att ni inte varit vårdslösa utan skadan beror på en olyckshändelse så är ni inte ansvariga enligt avtalsvillkoren. Fastighetsägaren får då istället använda sig av sin fastighetsförsäkring. Har beställaren kravställt att ni ska en allriskförsäkring avseende byggherrens befintliga egendom (ROT-försäkring) kan den alternativt tas i anspråk. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.31 – 2014