2016-03-09

Vilka krav på säkerhet kan jag ställa?

Vi är generalentreprenör i en entreprenad på AB 04 och ska enligt förfrågnings­underlaget ställa säkerhet till beställaren. Den underentreprenör vi tänkt anlita vill inte ställa säkerhet för sitt arbete. Måste inte vi begära att de ställer säkerhet när vi har ett sådant krav från vår beställare?

Det är inte obligatoriskt enligt AB 04 att ställa säkerhet utan ni kan som beställare välja att avstå från att begära säkerhet. Det är alltså en förhandlingsfråga mellan er och underentreprenören. Vilken form en eventuell säkerhet ska ha är inte reglerat i AB 04 men bank­garanti eller en fullgörande­försäkring är vanligast. Under entreprenadtiden är säkerheten avsedd att garantera entreprenadens kontraktsenliga fullgörande och ersätter era merkostnader för färdigställande av entreprenaden om t ex underentreprenören går i konkurs. Som huvudregel gäller säkerheten sedan i två år från godkänd slutbesiktning för fel och skador till följd av fel när entreprenören inte infriar sitt åtagande. Exakt vilket innehåll en säkerhet har bör ni kontrollera med den som ställer ut säkerheten. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.07– 2016