2014-07-03

Vilken procentsats gäller för vite?

Vårt kontrakt hänvisar till ett förseningsvite om tre procent enligt AF-delen och en procent enligt standardavtalet AB-U 07 som rangordnats före AF-delen. Vilken procentsats gäller?

AB 04 innehåller ingen bestämd procentsats för förseningsvite, det förutsätts att detta regleras i parternas avtal. AB-U 07 innehåller däremot en sådan procentsats, nämligen en (1) procent av kontraktssumman. Skriver man inget annat i kontraktet gäller alltså en procent. Enligt rangordningsregeln i AB-U 07 har standardavtalet högre rang än AF-delen, vilket skulle tala för att det är en procent som gäller i frågeställarens fall. Punkt 7 i AB-U 07, som innehåller vitesbestämmelsen, är dock en täckbestämmelse vilket innebär att det lämnats öppet för parterna att avtala om något annat. I frågeställarens fall står det i AF-delen att vitet ska vara tre procent. Under förutsättning att detta är tydligt angivet, på rätt plats i AF-delen – normalt under AFC/AFD.511 – får denna föreskrift företräde. Då är det tre procent som gäller. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.21 – 2014