2016-08-31

Vilken status har listan över handverktyg?

Vi har fått en lista från vår entreprenör som heter ”Exempel på Handverktyg och mindre redskap enligt litt 4.2 i Formulär LR06 …”. Vilken status

Listan som Du nämner är ett exempel på handverktyg och mindre redskap som kan ersättas enligt Formulär LR06 (Ersättningsgrunder för kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten på löpande räkning). Listan innehåller således exempel på de verktyg och redskap som omnämns i formuläret under rubriken ”Hjälpmedel” och litt 4.2 (Handverktyg och mindre redskap). Tidigare fanns listan i själva formuläret (Formulär 15/95) men togs bort i samband med revideringen till Formulär LR06. Idag utgör listan en egen handling som utfärdas av Sveriges Byggindustrier (Dec 2009). Listan finns att ladda ned från hemsidan: www.sverigesbyggindustrier.se Listan anses alltjämt ha samma status som formulär LR 06 – som har en hög status. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr. 23 - 2016