2013-07-05

Vilket ansvar har CM-bolaget?

Vi ingår som entreprenör i en mycket delad entreprenad där beställaren har anlitat ett CM-bolag. Kan vi vända oss direkt till beställaren vid begäran om tidsförlängning eller måste vi alltid gå via CM-bolaget?

Finns det en fullmakt mellan CM-bolaget och beställaren som ger CM-bolaget behörighet att företräda beställaren som ombud är det CM-bolaget ni ska vända er till. CM-bolagen ansvarar normalt för att byggherrens egna arbeten samordnas med entreprenörernas, och att deras arbeten samordnas med varandra, men avsteg kan göras varför vi rekommenderar er att läsa kontraktet och de administrativa föreskrifterna noga. Här ingår exempelvis tidsplanering, byggmöten, mottagningskontroller och en god kommunikation och samverkan med de olika entreprenörerna. Är något oklart beträffande CM-bolagets uppdrag så får ni vända er till byggherren direkt.