2015-10-09

Vilket avtal gäller när man bygger för privatpersoner?

Vi har fått ett avtalsförslag från två privatpersoner som vill att vi gör en tillbyggnad av deras hus. I avtalsförslaget står det att ABT 06 ska vara avtalsvillkor. Går det verkligen att använda ABT 06 när man bygger åt privatpersoner?

När det gäller tillbyggnad av privatpersoners (konsumenters) hus så är det fråga om en små-husentreprenad enligt konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen innehåller tvingande regler till förmån för konsumenten. Det innebär att eventuella bestämmelser i ert avtal och ABT 06 som är till nackdel för konsumenten jämfört med en tvingande regel inte blir gällande vid en eventuell tvist mellan er. Ett exempel är att den begränsning av felansvaret, att endast omfatta väsentliga fel och att entreprenören måste ha varit vårdslös, som inträder enligt ABT 06 efter garantitidens slut inte kan göras gällande mot konsumenten. Om det däremot finns regler i ABT 06 som är till fördel för konsumenten så blir de gällande. Ett exempel är att ABT 06 ger 5 års garanti för utfört arbete mot två års garanti enligt konsumenttjänstlagen vid en småhusentreprenad. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.29- 2015