2014-01-30

Vite eller skadestånd

Vi har renoverat ett badrum till en privatperson. På grund av ett fel av rörmokaren skadades tätskiktet och badrummet fick göras om. Beställaren vill nu ha vite på grund av den försening som uppstod. Vi har använt Hantverkarformuläret men har inte avtalat om något vite. Beställaren uppger att han inte har drabbats av några direkta kostnader, men att han har haft olägenheter på grund av förseningen. Vad gäller?

För att vite ska utgå krävs att det särskilt har avtalats om detta, samt till vilket belopp eller beräkningssätt. I rådande situation har beställaren därför inte rätt till vite. Beställaren kan dock ha rätt till skadestånd enligt konsumenttjänstlagens regler. Denna lag säger att ersättning kan utgå för skada (utgifter och förluster). Någon ersättning för olägenhet utgår dock inte. I aktuellt fall har beställaren alltså inte rätt till skadestånd. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.2 - 2012