2016-12-12

Viteskrav trots att regn satte käppar i hjulet

I september utförde vi måleriarbeten för en bostadsrättsförenings räkning. De sista dagarna inför att arbetena skulle vara färdigställda regnade det så vi kunde inte få klart arbetena i tid. Beställaren har krävt vite. Vi tycker att förseningen inte beror på oss, utan på vädret, och att vi därför borde ha rätt till förlängning. Vem har rätt? AB 04 gäller.

Det framgår av AB 04 att en entreprenör har rätt att åberopa hinder om det varit osedvanligt väder som inverkat särskilt ogynnsamt på arbetena. Det är fråga om osedvanligt väder när det inte är normalt väder för orten och årstiden. Regn ger inte automatiskt rätt till förlängning utan bestämmelsen tar enbart sikte på de ovanliga, icke kalkylerbara förhållandena. En entreprenör måste således räkna med att det kan komma att regna i september redan när arbetet planeras. För att avgöra om vädret är onormalt kan man använda sig av den statistik som SMHI ger ut över väderförhållandena på olika orter. I de fall det finns en rätt till tidsförlängning är det viktigt att komma ihåg att entreprenören utan dröjsmål måste underrätta beställaren om förhållandet som medför försening. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.38– 2016