vinjett_s_elvsborg.gif

Branschutskott Södra Älvsborg

Utskottet för Södra Älvsborg är ett utskott inom Sveriges Byggindustrier (BI) Väst. Utskottets mål är en attraktiv byggbransch i Södra Älvsborg. I utskottets mening innefattar Södra Älvsborg: Borås, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark och Bollebygd. Målet är en utveckling i samverkan mellan företagen till gagn för såväl det enskilda företaget som för hela branschen.

Utskottet företräder och informerar medlemsföretag, samhälle/kommun/högskola och näringsliv i gemensamma intressefrågor och branschrelaterade frågor.

 Fokusområden

  • Kompetensförsörjning - Attraktion
  • Arbetsmiljö
  • Dialog med Borås stad

Södra Älvsborg

Ledamöterna i utskottet utgör ett representativt urval från de kategorier av företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. På så sätt erhålls en bred kompetens med förmåga att driva branschgemensamma frågor. År 2018 har utskottet följande sammansättning:

Stefan Lindvert               Peab  (Ordförande)
Daniel Paterson               RO Gruppen 
Elisabeth Dahlgren          ByggArvid
Håkan Löfgren                 Kanonaden 
Andreas Thylander         Skanska
Martin Falck                    Fristad Bygg
Glenn Svensson              GH Olofssons Bygg
Anna Lönn Lundbäck      Sveriges Byggindustrier (Sekreterare)

skriv ut