kompetens.jpg

Kompetensförsörjning

De närmaste åren står byggsektorn inför stora åldersavgångar samtidigt som efterfrågan ökar. Det gör att kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för bygg- och anläggningsbranschen. Det finns utbildnings- och karriärmöjligheter inom branschen. Universitet/högskola, yrkeshögskola, gymnasium och lärling är några av de möjliga ingångarna inom bygg.

En inkluderande bygg- och anläggningsbransch

Sveriges Byggindustrier arbetar för ökad mångfald i byggindustrin. Det är viktigt att bredda rekryteringsbasen, därför arbetar vi för en byggbransch där alla ska vara välkomna. En modern, stark och attraktiv bygg- och anläggningsindustri måste vara jämlik och inkluderande där nolltolerans mot alla sorters diskriminering och trakasserier är en självklarhet. Läs mer om mångfald och jämställdhet

Vi måste bli fler om vi ska bygga mer

Vi verkar för att öka antalet sökande till landets alla byggutbildningar på olika nivåer - gymnasium, yrkeshögskola och högskola. Vi arrangerar bland annat yrkestävlingar,  studiebesök för skolor, Future City, medverkar på mässor, kompetensutveckling. Läs mer om alla yrken på www.byggare.com

Vi jobbar aktivt för att stärka samarbetet mellan bygg- och anläggningsindustrin och utbildningsväsendet för att säkerställa att utbildningarna leder till den kompetens som företagen efterfrågar. Läs mer om vårt arbete inom skola och byggutbildning


Nyheter
2020-01-09

Glädjande besked: "66 nya YH-utbildningar inom samhällsbyggnad"

Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat 66 nya utbildningar till området samhällsbyggnad och byggteknik, en mycket välkommen satsning för bygg- och anläggningsbranschen där det råder stor brist på kompetens inom flera områden. 

Läs mer
2019-05-23

Byggmässa ger ökat söktryck till Bygg- och anläggningsprogrammet

Av de sökande till Bråvallagymnasiets yrkesprogram Bygg- och anläggning är 20% tjejer. Rikssnittet är 8%. Byggmässan, där gymnasieelever inspirerar högstadielever, är troligtvis en starkt bidragande faktor.

Läs mer
2019-05-13

Nytt yrkesutbildningsavtal ger fler lärlingar

Maskinentreprenörerna, Byggnads, Seko och Sveriges Byggindustrier har kommit överens om ett nytt avtal för de yrkesutbildningar som leder fram till yrkesbevis. Det nya avtalet omfattar elever som avslutar sin utbildning på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram från och med 2021.

Läs mer
Nyhetsarkiv

skriv ut