Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd (BCA)

BCA är ett samråds- och samarbetsorgan i arbetsmiljöfrågor mellan Sveriges Byggindustrier, Byggnads och Seko Väg & Ban.

BCA definieras i Arbetsmiljöavtalen som ingår i Byggavtalet och i Väg & Banavtalet.

I BCA ingår 2 representanter för vardera Sveriges Byggindustrier, Byggnads och SEKO. Dessutom är ständigt adjungerade en representant för Ledarna.

BCA:s uppgift är att inom arbetsmiljöområdet:

  • utgöra ett beredningsorgan vid förslag till avtalsändringar
  • ta ställning i partsgemensamma angelägenheter
  • besluta om myndighetskontakter
  • behandla utbildningsfrågor
  • upprätta förslag till partsgemensamma informationsinsatser
  • upprätta förslag till utredningar
  • lämna rekommendationer om företagshälsovård
  • besluta om finansiering och genomförande av utredningar och forskningsinsatser
  • hålla en partsgemensam FoU-resurs

Representanter i BCA:

Sveriges Byggindustrier
Felix Arnstedt, 072-238 64 78
Berndt Jonsson, 0706-29 01 93

Byggnads
Christer Roos, 010-601 10 84
Ulf Kvarnström, 019-603 24 05

Seko Väg & Ban
Linda Agetoft, 08-454 84 02
Ulf Andersson, 08-454 84 60

Adjungerad
Ledarna
Irena Franzén, 076-627 92 66


BCA publicerar utredningsrapporter och informationsskrifter inom området hälsa och säkerhet. Beställ/ladda ner.

Statistik och rapporter

skriv ut