Rehabilitering och anpassning

Överenskommelse om regional anpassningsverksamhet inom byggsektorn (RAB)

Anpassningsgrupperna utgör den samlade kraften i rehabiliteringsfrågor inom hela byggsektorn. Anpassningsgruppens primära uppdrag är att genom samverkan behandla anmälda ärenden och lämna rekommendation om lämplig åtgärd. Verksamheten är till för personer med bakgrund inom byggsektorn som har en funktionsnedsättning och som behöver särskilda insatser för att återgå i arbete. Galaxen Bygg har en drivande roll i anpassningsgrupperna.

Parterna har tecknat ett avtal om anpassningsgruppsverksamhet för att säkerställa arbetsanpassning och rehabilitering av medarbetare med sådana behov verksamma i byggsektorn.

Arbetsgivarpart:

  • Sveriges Byggindustrier
  • Måleriföretagen i Sverige
  • Plåtslageriernas Riksförbund
  • Glasbranschföreningen
  • Installatörsföretagen
  • Maskinentreprenörerna

Arbetstagarpart:

  • Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads)
  • Seko
  • Svenska Målareförbundet
  • Svenska Elektrikerförbundet

Överenskommelse om anpassningsverksamhet finns även mellan ArbetsförmedlingenFörsäkringskassan och Galaxen Bygg.

Central styrgrupp för RAB:

Sveriges Byggindustrier: Johan Hallberg
Byggnads: Ola Olsson
Seko: Björn-Inge Björnberg
Arbetsförmedlingen: Goran  Sehovac, Sven Zachari
Försäkringskassan: Mikael Boman
Galaxen Bygg AB:Per Kågström, Tatjana Medjedovic

• I landet finns 24 RAB- grupper
• Sveriges Byggindustrier tillsätter ordförande i anpassningsgrupperna

Läs mer om anpassningsgrupperna på www.anpassningsgruppen.se

skriv ut

KONTAKT

Johan Hallberg, verksamhetsansvarig