131129 Byggindustrin avser Framtidsbygge.Erik Nordström på Vägverket..Bild: Magnus Gotander, Bilduppdraget.

Arbetsmiljö & Hälsa

Sveriges Byggindustriers verksamhet ska inriktas på att stödja företagens arbete med att utveckla en god och säker arbetsmiljö. Målet är friska medarbetare. Vi ska:

  • Arbeta för ett regelsystem som underlättar och stödjer arbetsmiljöarbetet
  • Samverka med andra organisationer samt myndigheter
  • Kartlägga omfattningen av och orsaker till ohälsa
  • Bedriva opinionsbildande verksamhet

Korta fakta:

  • Byggsektorn i Sverige har bättre arbetsmiljö och färre olyckor än andra länder
  • Arbetsolyckorna har långsiktigt minskat
  • Trivseln är hög inom byggbranschen
  • Sjukfrånvaron är låg
  • Sveriges Byggindustrier strävar mot ännu säkrare arbetsplatser och att byggarbete i sig ska vara hälsofrämjande

fokus: säkerhet - nollvision mot olyckor

Sveriges Byggindustrier vill med fokusområdet Säkerhet betona att det är helt oacceptabelt att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. Vi arbetar tillsammans med medlemsföretag och fack för en nollvision.

Sveriges Byggindustrier har sedan 2012 satsat 50 miljoner kr extra för att lyfta säkerhetsfrågorna, öka medvetenheten om risker och förändra attityder. Mer information om arbetet inom Säkerhet finns att läsa här

Nyheter
2019-10-04

Material från Arbetsmiljökonferensen 2019

Den 25 september genomfördes den årliga och nationella arbetsmiljökonferensen som i år hade temat säkerhetskultur.

Läs mer
2019-04-25

Berndt Jonsson: Ny säkerhetspark ska minska olyckorna

Utanför Arlanda flygplats i Stockholm har byggbranschen färdigställt en gemensam Säkerhetspark för att träna dem som arbetar i sektorn på säkerhet. Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljö på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre snabba om Säkerhetsparken.

Läs mer
2019-01-30

Därför är god säkerhetskultur bra för ditt företag

I anslutning till den Internationella Arbetsmiljödagen håller byggbranschen sin egen säkerhetsdag måndag 29 april. Årets tema är Säkerhetskultur. Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre snabba.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut