Statistik arbetsmiljö

Arbetsolyckor inom byggindustrin

arbetsolyckor2018.PNG

Olycksfrekvensen (olyckor med frånvaro) minskade 2017 jämfört med närmast föregående år, från 11,4 till 11,3. Frekvensen det senaste årtiondet har varierat kring drygt 11. Den historiskt lägsta nivån hittills nåddes år 2009 på 10,2. Det registrerade antalet olyckor år 2017 ökade till 2158 medan frekvensen (antal olyckor/1000 sysselsatta) alltså minskade från 11,4 till 11,3. Den långsiktiga trenden för olycksfrekvensen har planat ut de senaste åren från att ha varit i stort sett stadigt sjunkande under lång tid.

Bland avvikelserna är det skador från verktyg och redskap som dominerar med 417 (19 %). Andra vanliga olyckor är också kroppsrörelse med fysisk överbelastning 341 (16 %), fall från höjd med 258 (12 %), fall på samma nivå (snubbling) 265 (12 %). Ras, fall och bristning av material medförde 234 olyckor (11 %).

I de stora avvikelsegrupperna är det förlorad kontroll över handverktyg eller redskap som har ökat mest, samtidigt som förlorad kontroll över hanterat föremål har minskat mest. I övriga grupper varierar förändringarna upp eller ner med omkring tio procent. 

Arbetssjukdomar inom byggindustrin

arbetssjukdomar2018.PNG

För arbetssjukdomar hade trenden under 2000-talet med snabbt sjunkande frekvens nästan planat ut, men år 2017 innebar att en tydlig minskning av antalet fall återigen kunde noteras. Antalet registrerade fall för år 2017, 371, är en minskning med 84 (- 18 %!) sedan föregående år. Samtidigt har frekvensen (fall/1000 sysselsatta) minskat till 1,9 från 2,5.

I särklass vanligast är fortfarande belastningssjukdomarna med 191 fall (52 %) vilket är 65 färre än föregående år (- 25%!). Skador från kemiska faktorer har ökat något, medan skador från sociala/organisatoriska faktorer minskat. Gruppen övrigt/oklart har ökat också.

Fördelningen av orsaker är i stort sett konstant över åren trots att totala antalet arbetssjukdomar minskar stadigt. Detta kan tyda på att ändringar av anmälningsbenägenheten är en viktig orsak till den stora skillnaden i antalet anmälda fall under olika perioder.


Nyheter statistik
2019-11-06

HELA LISTAN: Här är Sveriges 30 största byggföretag

Byggsektorn har det fortsatt tufft. Det framgår av Sveriges Byggindustriers sammanställning av Sveriges 30 största byggföretag. 

Läs mer
2019-09-16

Nytt supportavtal ska hjälpa medlemsföretag med Lösen 2.0

Lösen 2.0 är Sveriges Byggindustriers och Byggnads gemensamma avstämningsverktyg för hantering av prestationslöneavstämningar och inrapportering av lönegranskningsunderlag, samt gemensam statistik i byggbranschen. 

För att öka användarvänligheten har Sveriges Byggindustrier tecknat ett supportavtal med Lexicon. Det nya avtalet ger medlemsföretag tillgång till hjälp i allt som gäller deras handhavande av systemet. Niklas Arvidsson, lön- och avtalsansvarig på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre frågor om det nya samarbetet.

Läs mer
2018-10-10

Peab toppar listan över Sveriges 30 största byggföretag

Varje år gör Sveriges Byggindustrier en sammanställning över Sveriges 30 största byggföretag efter omsättning. Emil Flodin, analytiker på Sveriges Byggindustrier, som sammanställt listan svarar på tre snabba.

Läs mer
Nyhetsarkiv

skriv ut