Rådgivning Arbetsmiljö

Rådgivning

Arbetsmiljö

Du som  är medlem i Sveriges Byggindustrier är välkommen att kontakta oss när du har frågor om arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.

Rådgivningen kan beröra alla arbetsmiljöområden och handlar framför allt om ett förebyggande arbete. Rådgivarna kan till exempel ge information, göra förebyggande ”revisioner”, uppmärksamma riskmoment och föreslå åtgärder. Frågorna kan också gälla osäkerhet kring föreskrifter, lagar och regler.

Din REGIONALA arbetsmiljörådgivare

Klicka på namnen nedan för kontaktuppgifter till våra rådgivare. Om du har svårt att nå oss per telefon går det utmärkt att maila dina frågor.

Radgivare.png


Har du några frågor om det nationella arbetsmiljörabetet? Kontakta Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare.


skriv ut