Arbetsmiljöutbildning

För Sveriges Byggindustrier är det en strategisk uppgift att erbjuda företagen arbetsmiljöutbildning. En omfattande kursverksamhet erbjuds över hela landet, utbildningar förnyas löpande och anpassas till förändringar i lagar och föreskrifter.

Arbetsmiljöfrågorna är hela tiden närvarande i all form av verksamhet och förutom de traditionella fysiska arbetsmiljöfrågorna försöker vi lyfta fram de psykosociala arbetsmiljöfrågorna som arbetsorganisation, ledarskap, engagemang, kommunikation osv. Det är viktigt att alla som påverkar arbetsmiljön på byggarbetsplatsen har kunskaper i arbetsmiljö, därför har vi utbildningar för samtliga funktioner i ett byggföretag, från skyddsombud till företagsledare.

Sveriges Byggindustrier har med hjälp av arbetsmiljöingenjörer från medlemsföretagen, samverkan med Byggnads, SEKO och Ledarna (inom BCA) tagit fram ett omfattande branschanpassat utbildningsmaterial att användas i Bättre arbetsmiljö grundutbildning samt Påbyggnadsutbildning arbetsmiljö.
I partssamverkan mellan BI och fackens lokala avdelningar genomförs arbetsmiljöutbildningar regionalt/lokalt.

Sveriges Byggindustrier genomför också på efterfrågan från företag och i öppen form olika arbetsmiljöutbildningar. 

Se Kurser och seminarier, där anmälan med fördel kan ske.

Exempel på utbildningar:

 • Asbest - Särskild utbildning enl. AFS 2006:1, §36
 • Asbest - Särskild utbildning med anpassad längd
 • Asbest- Kompletterande utbildning enl. AFS 2006:1
 • Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U (N)
 • Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U Fast driftställe
 • Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U Måleri/Glas (E)
 • Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U Plåt & Ventilation(E)
 • Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U, TMF
 • Byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P, Påbyggnad
 • Bättre arbetsmiljö grundutbildning
 • Bättre arbetsmiljö grundutbildning, Väg & Ban
 • Handledarutbildning BAM
 • Prevention
 • Samverkan och förändringsarbete

Till Publikationer om arbetsmiljö >

För mer information om utbildningarnas innehåll, kontakta Entreprenörsskolan inom Sveriges Byggindustrier.

Kursanmälan görs till kurs@sverigesbyggindustrier.se,  tel 040-35 25 00.

skriv ut