FoU-Väst

Sveriges Byggindustrier (BI) Väst har en samordnande roll i FoU-verksamheten inom BI. Det regionala utskottet FoU-Väst spelar i detta sammanhang en stor roll. Utskottet har egna lokaler förlagda till Chalmers Teknikpark.

Ledamöter:

Mer information

Styrgrupp

FoU Väst

FoU-Väst 2018

skriv ut