Energibyggare

Bli energibyggare

Byggnader står för över 30 procent av energianvändningen i Sverige. Med allt högre energikrav på byggnader behöver medarbetarna ute på byggarbetsplatserna ytterligare kompetens inom energieffektivt byggande. Flera aktörer i byggsektorn har därför tillsammans tagit fram en webbaserad interaktiv utbildning i energieffektivt byggande.

Målet är att arbetsledare, byggnadsarbetare och installatörer ska vidareutbildas i energieffektivt byggande och att en samordnad kompetenshöjning sker i hela sektorn. Först utbildas handledare för att sedan i sin tur, med hjälp av det webbaserade materialet utbilda sina kollegor, framförallt byggnadsarbetare och installatörer. Utbildningen täcker energieffektivt byggande och renovering samt installation av förnybar energi - en yrkesöverskridande utbildning i att förstå vad lågenergibyggande kräver av alla inblandade aktörer.

”Handledarutbildning för Energibyggare” vänder sig till dem som är intresserade av att leda utbildningen Energibyggare för kollegorna på byggarbetsplatsen, till exempel platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare, särskilda utbildare eller utbildningsavdelningar i större bygg- och installationsföretag samt privata utbildare. Utbildningen till handledare är avgiftsfri och anmälan görs hos Entreprenörsskolan.

Energibyggare är en av fyra pågående satsningar för att öka energikompetensen i samhällsbyggnadssektorn. De övriga är:

  • BeställarKompetens – Utbildning i metoder och verktyg för energieffektiv renovering för beställare, byggherrar och fastighetsägare. Anordnas av Byggherrarna.
  • Nya Glasögon – Yrkeslärarutbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering. Anordnas av Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN. 
  • Energilyftet – Utbildning i energieffektivt byggande för arkitekter, beställare och konsulter. 

För mer information om Energibyggare, kontakta Åsa Douhan, projektledare och se www.energibyggare.se

skriv ut