_U6A9043-BIportrtt.jpg

Bostäder & Infrastruktur

En ny bostadspolitik för alla

Sverige har den högsta befolkningstillväxten i relation till folkmängd sedan industrialiseringen på 1860-talet. För att rusta Sverige för 11 miljoner invånare behöver kompetensförsörjningen till byggindustrin säkras. Infrastruktursatsningar måste bli en motor för bostadsbyggande och trösklarna till bostadsmarknaden sänkas.

Idag saknas en fungerande bostadspolitik för individen som varken har kapital och kötid. Den dysfunktionella bostadsmarknaden försvårar för människor att hitta nytt jobb, hindrar företag från att rekrytera ny personal och tvingar studenter att tacka nej till utbildningar. Så försämras förutsättningarna för tillväxt och välfärd.

Sveriges Byggindustrier verkar för att fler ska känna det framtidshopp vi människor gör när vi har ett jobb att gå till, en bostad att bo i och goda möjligheter att resa däremellan. För att bibehålla en hög och jämn byggtakt krävs:

• Säkerställande av kompetensförsörjningen  
• Färre hinder för kapitalsvaga grupper
• Ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Därtill behövs åtgärder för att stimulera fortsatt regionförstoring, förbättra lokala pendlingsmöjligheter samt underlätta för varu- och godstransporter.

• Investera bort infraskulden
• Skapa ramverk för finansierings- och genomförandereformer
• Utveckla och effektivisera plan- och bygglovsprocesser

Sveriges Byggindustrier vill ha en långsiktig bostadspolitik med bred politisk förankring. Vi arbetar för en sund konkurrens på lika villkor för företagen i vår bransch. 

Nyheter
2020-01-17

"Nya stambanor handlar om hela Sveriges konkurrenskraft"

Regeringen och samarbetspartierna har inlett en första diskussion om finansieringen av nya stambanor för höghastighetståg. Hallå där! Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier och tidigare infrastrukturminister.

Läs mer
2020-01-13

Mestadels små framsteg inom Janauriavtalet

Det är precis ett år sedan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet presenterade den sakpolitiska fyrpartiuppgörelse som kommit att kallas för Januariavtalet. Hallå där! Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.

Läs mer
2020-01-08

Bostadsexperten kräver modernare byggregler

Kommittén för modernare byggregler har lämnat in sitt slutbetänkande till finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP). Sveriges Byggindustriers bostadspolitiska expert Anna Broman har läst förslagen. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut