Affärsavtalsgruppen

Affärsavtalsgruppen inom Sveriges Byggindustrier är en fristående arbetsgrupp bestående av personer med inköpserfarenhet som arbetar i Sveriges Byggindustriers medlemsföretag eller till BI knutna branschorganisationer. Gruppen arbetar med affärsavtalsfrågor knutna till våra standardavtal AB 04, ABT 06, AB U07/ABT-U07, ABM 07 och ABK 09; samt de branschspecifika tillägg som finns till dessa avtal. 

Mål

 • Verka för enkla, tydliga och rimliga affärsavtal för inköp och försäljning av entreprenadtjänster, övriga byggrelaterade tjänster, material och konsulttjänster.
 • Löpande bevaka och diskutera lagstiftning och annan rättsutveckling som berör BI:s medlemsföretags affärsverksamhet och affärsavtal.
 • Löpande och vid behov revidera de affärsavtal rörande entreprenadtjänster, övriga byggrelaterade tjänster, material och konsulttjänster som BI tecknat med andra intresseorganisationer.
 • Utgöra utskott och remissinstans för BI i affärsavtalsfrågor.
 • Uppträda som ett forum för samverkan avseende affärsavtalsfrågor inom samhällsbyggnadssektorn.

Ledamöter

 • Mikael Bennarp, FEAB ABIS Isolerproffs AB
 • Christer Blomberg, JM AB
 • Leena Haabma Hintze, Swedish Rental 
 • Magnus Sneen, Skanska Sverige AB 
 • Mats Norberg, NCC Construction AB
 • Thomas Moss, Peab AB
 • Lars Sandström, Sveriges Byggindustrier/Specialföretagen 
 • Peter Söderlund, Active Bygg AB

Kontakt

Vid frågor som rör Affärsavtalsgruppens arbete, kontakta gruppens sekreterare Erik Lindtorp.

skriv ut