30 största byggföretagen

Underlag: Årsredovisningar för räkenskapsåret 2018 avseende företag med näringsgrenskod 41-43 Källor: Creditsafe

Omsättning: Redovisas för Sverige, utlandet samt hela koncernen. 

Antal Anställda: Redovisas för koncernens anställda i Sverige och i utlandet. 

Koden ”NY” på listan innebär att bolaget/koncernen inte fanns med på listan under föregående år. Detta utesluter inte att bolaget/koncernen kan ha förekommit på tidigare års listor. 

Frågor besvaras av:
Emil Flodin, tfn 08-698 58 03 eller Johan Deremar, tfn 070-55 86 744 

Sveriges 30 största byggföretag 2018

Tidigare års sammanställningar

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

skriv ut