Anläggningsinvesteringar

Klicka på diagrammen för att se större bilder

anlaggingsinvestering.png

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier

Anläggningsinvesteringarna uppgick till 91 miljarder kronor 2018. Till anläggningssektorn räknas el- och värmeverk, vatten- och reningsverk, transporter, post- och telekommunikation samt vägar, gator och järnvägar. Vidare ingår de anläggningsarbeten som görs i anslutning till nyproduktion av byggnader, till exempel schaktningsarbeten.

Mellan 1950 och 1972 steg investeringarna från 21 till 61 miljarder kronor (omräknat till 2017 års prisnivå) för att därefter falla tillbaka och pendla mellan 45 och 55 miljarder fram till början av 1990-talet. Satsningar i trafikens infrastruktur – vägar, järnvägar, flygplatser och hamnar – blev då en politisk kärnfråga. Riksdagen beslutade att genomföra ett tioårigt program om totalt 100 miljarder kronor för att bygga ut kapaciteten i väg- och järnvägsnäten. Det ansågs som en grundläggande förutsättning för att upprätthålla en långsiktigt hög tillväxt i ekonomin. Bland större projekt som då sjösattes kan nämnas Botniabanan, Citytunneln i Malmö och Norra länken i Stockholm. Nu är det framför allt Stockholm och Göteborg som fått de riktigt stora infrastrukturprojekten. De tre största projekten framöver är Förbifart Stockholm, Ost- och Västlänken.

Utöver ny- och ombyggnadsinvesteringar läggs betydande resurser på att underhålla och reparera befintliga anläggningar. Den exakta summan som används till underhåll och reparationer är svår att mäta. Sannolikt rör det sig om mellan 25 och 35 miljarder kronor per år inklusive egenregiarbeten. Det innebär att det utförs anläggningsarbeten för sammanlagt 115-125 miljarder kronor per år.

Nyheter - statistik
2019-11-06

HELA LISTAN: Här är Sveriges 30 största byggföretag

Byggsektorn har det fortsatt tufft. Det framgår av Sveriges Byggindustriers sammanställning av Sveriges 30 största byggföretag. 

Läs mer
2019-09-16

Nytt supportavtal ska hjälpa medlemsföretag med Lösen 2.0

Lösen 2.0 är Sveriges Byggindustriers och Byggnads gemensamma avstämningsverktyg för hantering av prestationslöneavstämningar och inrapportering av lönegranskningsunderlag, samt gemensam statistik i byggbranschen. 

För att öka användarvänligheten har Sveriges Byggindustrier tecknat ett supportavtal med Lexicon. Det nya avtalet ger medlemsföretag tillgång till hjälp i allt som gäller deras handhavande av systemet. Niklas Arvidsson, lön- och avtalsansvarig på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre frågor om det nya samarbetet.

Läs mer
2018-10-10

Peab toppar listan över Sveriges 30 största byggföretag

Varje år gör Sveriges Byggindustrier en sammanställning över Sveriges 30 största byggföretag efter omsättning. Emil Flodin, analytiker på Sveriges Byggindustrier, som sammanställt listan svarar på tre snabba.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut