Internationellt

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Byggmarknadens andel av BNP - EU 2016

EU.png

Källa: FIEC

Investeringarnas långsiktiga utveckling är av stor betydelse för välståndsutvecklingen. År 2018 varierade bygginvesteringarnas andel av bruttonationalprodukten (BNP) inom EU-länderna mellan 5 och 15 procent. För Sveriges del var andelen 11,3 procent, medan EU-snittet låg på 8,9 procent.

Den långvariga krisen inom euroområdet har slagit hårt mot EU-ländernas byggsektorer. Irland och Portugal är två länder som före finanskrisen hade en byggmarknadsandel på närmare 20 procent och där krisen lett till en kraftig minskning av bygginvesteringsandelen. Det är därför på sitt sätt anmärkningsvärt att Finland ligger uppe i toppen år efter år, eftersom det är ett land som också drabbats hårt av krisen i Europa. Finland bygger dock mycket bostäder i förhållande till sin folkmängd och det är en av förklaringarna till att de ligger högt i den internationella statistiken.

Nyheter - statistik
2019-11-06

HELA LISTAN: Här är Sveriges 30 största byggföretag

Byggsektorn har det fortsatt tufft. Det framgår av Sveriges Byggindustriers sammanställning av Sveriges 30 största byggföretag. 

Läs mer
2019-09-16

Nytt supportavtal ska hjälpa medlemsföretag med Lösen 2.0

Lösen 2.0 är Sveriges Byggindustriers och Byggnads gemensamma avstämningsverktyg för hantering av prestationslöneavstämningar och inrapportering av lönegranskningsunderlag, samt gemensam statistik i byggbranschen. 

För att öka användarvänligheten har Sveriges Byggindustrier tecknat ett supportavtal med Lexicon. Det nya avtalet ger medlemsföretag tillgång till hjälp i allt som gäller deras handhavande av systemet. Niklas Arvidsson, lön- och avtalsansvarig på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre frågor om det nya samarbetet.

Läs mer
2018-10-10

Peab toppar listan över Sveriges 30 största byggföretag

Varje år gör Sveriges Byggindustrier en sammanställning över Sveriges 30 största byggföretag efter omsättning. Emil Flodin, analytiker på Sveriges Byggindustrier, som sammanställt listan svarar på tre snabba.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut