Lokalinvesteringar

Klicka på diagrammen för att se större bilder

lokalinvesteringar.png

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier

Investeringarna i lokaler uppgick till 171 miljarder kronor 2018, varav 105 miljarder i privata och 66 miljarder i offentliga. Mellan 1950 och 1970 ökade investeringarna kraftigt. Utvecklingen förklaras av en stark allmän ekonomisk expansion i kombination med en snabb utbyggnad av vård- och utbildningsväsende.

Efter 1970-talet har fluktuationerna varit stora. Det är framför allt de privata lokalinvesteringarna som i mångt och mycket följt konjunkturcyklerna medan de offentliga utvecklats i en jämnare takt. I början av 2000-talet ökade näringslivets investeringar starkt och toppen nåddes 2008 då investeringsvolymen var närmare 116 miljarder. Den positiva utvecklingen fick ett abrupt slut 2009 och de privata investeringarna föll med 22 procent, därefter har volymerna hållit sig runt 90 miljarder per år, de senaste tre åren har de privata lokalinvesteringaran ökat i jämn takt. De offentliga lokalinvesteringarna har mer eller mindre ökat kontinuerligt sedan 2005, då var investeringsvolymen drygt 28 miljarder, 2018 hade den ökat till nästan 72 miljarder, vilket är den högsta nivån sen mätningarna började.  

Nyheter - statistik
2019-11-06

HELA LISTAN: Här är Sveriges 30 största byggföretag

Byggsektorn har det fortsatt tufft. Det framgår av Sveriges Byggindustriers sammanställning av Sveriges 30 största byggföretag. 

Läs mer
2019-09-16

Nytt supportavtal ska hjälpa medlemsföretag med Lösen 2.0

Lösen 2.0 är Sveriges Byggindustriers och Byggnads gemensamma avstämningsverktyg för hantering av prestationslöneavstämningar och inrapportering av lönegranskningsunderlag, samt gemensam statistik i byggbranschen. 

För att öka användarvänligheten har Sveriges Byggindustrier tecknat ett supportavtal med Lexicon. Det nya avtalet ger medlemsföretag tillgång till hjälp i allt som gäller deras handhavande av systemet. Niklas Arvidsson, lön- och avtalsansvarig på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre frågor om det nya samarbetet.

Läs mer
2018-10-10

Peab toppar listan över Sveriges 30 största byggföretag

Varje år gör Sveriges Byggindustrier en sammanställning över Sveriges 30 största byggföretag efter omsättning. Emil Flodin, analytiker på Sveriges Byggindustrier, som sammanställt listan svarar på tre snabba.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut