CFC

CFC

Varje år hanteras cirka 72 ton CFC felaktigt, enligt en utredning från Naturvårdsverket. Det motsvarar växthusgasutsläppet från en medelstor svensk stad. CFC är en förkortning för gasformiga klorfluorföreningar med en kraftigt ozonuttunnande effekt. Dessutom är CFC en mycket kraftfull växthusgas. CFC är även känt med handelsnamnet freon. Att freon i, exempelvis, gamla kylskåp ska tas om hand vet nog alla, men att det även kan finnas i isolering är viktigt att känna till.

CFC är en mycket kraftfull växthusgas, den är cirka 10.000 gånger mer kraftfull än koldioxid när det gäller att värma upp vår planet och därför är det av största vikt att vi tar hand om den på rätt sätt. Genom att skaffa sig kunskaper för att beställa inventering och rivning på rätt sätt kan vi förhindra att vi släpper ut mer CFC i atmosfären.

CFC användes för tillverkning av isolering mellan ca åren 1950-90 och finns kvar i materialets porer. Om materialet sönderdelas kommer CFC ut i atmosfären.

Alla har ett ansvar och det är viktigt att informera sig om hur man gör rätt. Isolering med CFC är farligt avfall och det är ett lagbrott att inte hantera det korrekt.

Se filmen om CFC

 

Mer information om CFC

Frågor & svar om CFC
 • Vad är CFC?

  » Visa svar
 • Var hittar man det?

  » Visa svar
 • Hur hittar man det?

  » Visa svar
 • Kan man inte se detta när man river?

  » Visa svar
 • Hur ska man hantera det?

  » Visa svar
 • Vad är fel hantering?

  » Visa svar
 • Var kan man lämna in CFC för rätt hantering?

  » Visa svar
 • Varför är det så viktigt att avfallet tas om hand på rätt sätt?

  » Visa svar
 • Vems ansvar är det att hanteringen blir rätt?

  » Visa svar
 • Utgör materialet någon risk för den som jobbar med det?

  » Visa svar
 • Är det inte lika illa att man måste transportera det över stora delar av Sverige för att komma till en godkänd anläggning?

  » Visa svar
skriv ut