2020-01-16

Ny branschförening i Sveriges Byggindustrier

Branschföreningen Svenska Fogbranschens Riksförbund och Sveriges Byggindustrier har tecknat ett samarbetsavtal. Syftet är att stärka båda parter samt ge ekonomiska förutsättningar för SFR att lämna branschspecifik service till gemensamma medlemsföretag.

Svenska Fogbranschens Riksförbund (SFR) är en organisation som verkar för entreprenörer, leverantörer och konsulter i fogbranschen. Föreningen har idag ca 100 medlemsföretag över hela Sverige. Ett 20 tal av dessa är idag även medlemmar hos Sveriges Byggindustrier.

Avtalet gäller från den 1 januari 2020. I och med det nya avtalet med SFR har Sveriges Byggindustrier nu 20 branschföreningar. 

skriv ut
epost
Share
skriv ut