Hjälpmedel

Hjälpmedel

Här har vi samlat hjälpmedel som kan användas fritt av BI:s medlemmar. Flera av dem är framtagna av Miljöutskottet BI Väst.

 • Sveby – Branschstandard för att verifiera energiprestanda i byggnader
  Sveby är bygg- och fastighetsbranschens tolkning och förtydligande av BBR:s funktionskrav på energiprestanda och hjälper entreprenörer och byggherrar att komma överens. Sveby är också ett viktigt hjälpmedel i byggprojekt där byggherren ställer skarpare energikrav än BBR.
 • Sveby Checklista Beställare
  Konkreta råd om vad beställare bör tänka på när de ställer energikrav, utvärderar anbud, skriver avtal och följer upp energiprestanda. Tydlighet från beställarens sida minskar riskerna för både beställare och entreprenör. Ha med checklistan i diskussionen med beställaren!
 • Rapport Trafikverkets miljökrav
  Syftet med rapporten är att underlätta förståelsen för och efterlevnaden av Trafikverkets generella miljökrav vid entreprenadupphandlingar. Dokumentet är utformat som en checklista där kraven kan checkas av under projektets gång.
 • Miljökrav i projekt o mall för miljöplan
  Syftet med denna skrift är att minska den spännvidd som finns inom sektorn gällande miljökrav. Detta åstadkommer vi genom att ställa minimikrav som gäller i alla projekt, oberoende av byggherre.
 • Lokala miljöföreskrifter för kommuner i Västra Götaland
  Lokala föreskrifter, planer, strategier och policys angående miljö som är relevanta för byggbranschen i kommunerna Borås, Göteborg, Karlstad, Kungsbacka, Skövde, Uddevalla, Lidköping, Trollhättan och Vänersborg.
 • Materialdatabaser – en jämförelse
  I byggbranschen ställs allt högre miljökrav på att de material som används och vi arbetar aktivt för att fasa ut farliga ämnen från byggprodukter. För information om olika material och deras innehåll av farliga ämnen finns olika databaser. Rapporten beskriver och jämför databaserna BASTA, Byggvarubedömningen och SundaHus. 
skriv ut