Färdplan 2045

En hållbar klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor 2045

Idag står bygg- och anläggningssektorn för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Riksdagen har beslutat att Sverige ska ha netto nollutsläpp av växthusgaser 2045. Detta sker samtidigt som Sveriges växer. 2025 är vi 11 miljoner invånare. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Därför är det nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet.

Sveriges Byggindustrier har tagit över stafettpinnen för att driva arbetet att implementera färdplanen för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor genom hela värdekedjan – med helhetsfokus inom hela miljöområdet. Alla ska med i arbetet – från planering och genomförande till rivning.

Vi har redan över 100 företag, kommuner och organisationer som är med och fler knackar på dörren. Vill ert företag också vara med, kontakta vår energiexpert Birgitta Govén. Hållbart byggande är lönsamt!

Ladda ner färdplanen här


DIs hållbarhetsbilaga maj 2019:
Artikel med Marianne Hedberg: Hon brinner för förändingen
Artikel med Birgitta Govén: Färdplanen för ett hållbart byggande tar form


>> Läs tre snabba om Färdplanen med Birgitta Govén


skriv ut