Färdplan

Om färdplanen

Bygg- och anläggningssektorn inklusive fastighetssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningssektorn tagit fram en Färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Tillsammans med åtta övriga branscher överlämnades färdplanerna till regeringen i april 2018. Byggsektorns färdplan lämnades över till ministrarna Isabella Lövin och Mikael Damberg av Skanska som hade ansvaret att ta fram färdplanen tillsammans med övriga sektorn. 

fardplan_Bild1.png

Målsättningen var att samla hela värdekedjan i bygg- och anläggningssektorn kring en gemensam färdplan som tydliggör hur sektorns olika aktörer och beslutsfattare samt politiker kan möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt och konkurrenskraftigt Sverige. 

Färdplanen sätter upp konkreta mål för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn. Målen är:

  • 2020 – 2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål.
  • 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.
  • 2030: 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • 2040: 75 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser.

Färdplansarbetet landade i en beskrivning av nuläge, visioner och mål samt 26 uppmaningar till riksdag, regering samt alla aktörer i hela värdekedjan för att vi ska nå målen. För att nå färdplanens mål krävs ett livscykelperspektiv när det gäller planering, projektering, byggande och användning av vår bebyggda miljö. Vi ser fem nyckelfaktorer för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn:

  1. Samverkan, ledarskap och kunskap.
  2. Långsiktiga spelregler som möjliggör investeringar och omställning till klimatneutrala material och processer.
  3. En utveckling från linjära till cirkulära processer.
  4. Tillgång och effektivt nyttjande av biobaserade råvaror.
  5. Offentlig upphandling som motor för omställning.

Sveriges Byggindustrier har tagit stafettpinnen och ansvarar för att implementera färdplanen genom hela värdekedjan. Vi tar ett samlat grepp inom hela miljöområdet för att tillsammans åstadkomma ett hållbart och konkurrenskraftigt byggande.

 Vill du läsa hela färdplanen hittar du den här:

fardplanen.PNG


skriv ut