Energibesparing på byggarbetsplatsen

Uppvärmning och belysning står för 70 procent av all elan­vändning i samband med byggnation. Resterande 30 procent går till uttorkning av konstruktioner, drift av kranar och his­sar och till verktyg och maskiner.

Med planering, teknikuppdatering och kloka investeringar kan mer än 50 procent sparas av den elenergi som används på byggplatsen.

Lyckad energieffektivisering av byggplatsen medför flera goda effekter. Som exempel kan nämnas stärkt konkurrenskraft utifrån miljöaspekter­nas ökade betydelse och minskat slöseri med resurser, positiva miljöef­fekter, goodwill och lägre kostnader.

http://www.youtube.com/watch?v=fnEKuHRDE1o&feature=youtu.be

skriv ut