Fönstermontering

Fönstermontage är ett kritiskt moment som i ett flertal studier visat på omfattande problem med inläckande vatten.

I filmen beskrivs resultaten från ett projekt som i laboratoriemiljö testat och utvärderat olika montageprinciper för fönster i olika väggkonstruktioner. Som ett resultat lämnas förslag till nya produktionsvänliga montageprinciper och säkra lösningar. Förslagen har testats i laboratorium med goda resultat.

Beställ rapporten här >

http://www.youtube.com/watch?v=Xpz3TBFM_z4 

skriv ut