Kalla vindar – styrd ventilation

I takt med att kallvindar värmeisoleras allt mer uppstår fler och fler fuktrelaterade skador.

Det förekommer en mängd fuktproblem kopplade till kalla vindar i allmänhet och till ökad isoleringsgrad i synnerhet. Det finns en stor risk att behövliga energieffektiviseringsåtgärder får stå tillbaka för rädslan för fuktrelaterade skador.

I projektet, som filmen beskriver, har styrd/kontrollerad ventilation och dess funktion studerats både teoretiskt och experimentellt genom två fältförsök. Även produktionstekniska aspekter har belysts.

Beställ rapporten här >

www.youtube.com/watch?v=mZH6gZl0sJc

kallvind.gif 

skriv ut