Virtual reality

Virtual reality (VR) används allt mer i byggprojekt. VR underlättar förståelsen mellan alla berörda parter, byggherrar, projektörer och entreprenörer. Idag är VR-simuleringarna i allmänhet skapade utifrån arkitekt- och 2D-ritningar, och därmed införs ett extra, tidskrävande steg i designprocessen.

I detta sammanhang är begreppet Building Information Models (BIM) intressant eftersom det kan ge en mer kostnadseffektiv och integrerad lösning. Med BIM skapas både 2D-ritningar och 3D-modeller. Men 3D-modeller som genererats av BIM-system är i allmänhet alldeles för detaljerade genom den mängd information, om t.ex. geometri och antalet enskilda objekt, som de innehåller. Det gör modellerna långsamma samtidigt som de kräver stor datakapacitet.

Syftet med ett projekt inom Visualisering Technology Group vid Chalmers och FoU-Väst var att utveckla ett system som gjorde det möjligt att i realtid göra stora BIM-modeller utan extra manuellt arbete eller beredningar. Jämfört med en generell 3D-modell är BIM annorlunda, eftersom det innehåller inte bara geometriska uppgifter utan även information om rumsliga relationer och semantik. I synnerhet finns det information om utrymmen (rum) och öppningar (dörrar, fönster). Denna information används för att automatiskt skapa partitioneringar.

Genom att använda denna struktur påskyndas 3D-rendering genom att förkasta objekt som inte är i, eller kan ses från, de särskilda rum som betraktaren befinner sig i. Jämfört med traditionella optimeringsmetoder är detta utvecklade system upp till 10 gånger snabbare (!) tack vare sin förmåga att förkasta icke-synliga objekt. I huvudsak är det möjligt att direkt använda material som skapats i BIM-applikationer för realtidsrendering. Därför kan den tidskrävande uppgiften att skapa 3D-modeller för användning i VR simuleringar utelämnas.

Se 3D-animering (filmen har inget ljud)

För framtida användning av VR i stadsplanering och byggnadsutformning, är detta en viktig egenskap då den möjliggör en smidig integrering av tekniken i den aktuella planeringen.

Projektet har delfinansierats av SBUF.

skriv ut