Byggföreningar inom Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag är organiserade i lokala byggföreningar. Varje byggförening tillhör en geografisk region, som har sin motsvarighet i riksorganisationen Sveriges Byggindustrier.

För mer information och kontaktuppgifter till respektive regions byggföreningar, klicka på din region i vänstermenyn.

skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

HoverMap Inställningar (id: hovermap):

Norra norrland (url):

/norranorrland

Södra norrland (url):

/sodranorrland

Mellan (url):

/mellan

Väst (url):

/vast

Öst (url):

/ost

Syd (url):

/syd