BF9Kkvalitetmiljolarbetsmiljol.png

BF9K

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

BF9K har funnits sedan år 2000. Systemet togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga.

Idag ägs BF9K av Sveriges Byggindustrier.

Varje företag bygger sitt ­system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Kraven är ställda så de motsvarar ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

BF9K innehåller:
- Certifieringsregler
- Krav på egenkontroll i projekten
- Krav på utbildning
- Krav på rutiner i projekten
- Krav på administrativa rutiner.

DNV-GL är vår samarbetspartner som utför oberoende tredjepartsrevisioner och utfärdar ett tredjepartscertifikat. Läs mer på DNV-GL:s hemsida.


Mer information om BF9K hittar du på deras hemsida.Kontakt

E-post: info@bf9k.se

Växel: +46 8 587 147 00

Postadress:
BF9K
Box 340 27
100 26 Stockholm

Besöksadress
Wennerbergsgatan 10
112 58 Stockholm
Hitta hit

Lennart Andersson
BF9K-ansvarig
E-post: lennart.andersson@bf9k.se
Telefon: 08-587 147 57

 

skriv ut