Skatter & Redovisning

Skatter & Redovisning

I byggföretagens verksamhet finns en särskild ekonomi- och skatteproblematik inbyggd. Den kretsar kring redovisningen och beskattningen av själva entreprenadverksamheten samt ett fastighetsinnehav med kopplingar till entreprenadverksamheten. Hit hör t.ex. värdering av pågående arbeten, momsreglerna för entreprenadverksamhet och uthyrning av lokaler samt successiv vinstavräkning.

Sveriges Byggindustrier verkar för redovisningsnormer och finansiell information som skapar förtroende för branschen och för ett skattesystem som främjar företagandet i branschen. Vi tar initiativ till förslag om ny lagstiftning, bevakar pågående utredningar och sammanfattar synpunkter i frågor som har särskild bäring på branschens skatte- och redovisningsproblematik.

Viktig är också vår medlemskontakt. Hjälp och rådgivning samt uppdrag som biträde i skatteärenden eller redovisningsfrågor är åtaganden vi utför åt våra medlemsföretag.

Byggföretagens skattefrågor

Inkomstskatt för fysiska och juridiska personer, arbetsgivaravgifter, moms m.m. är exempel på skatter som berör våra medlemsföretag. Sveriges Byggindustrier arbetar kontinuerligt med skattefrågor för branschen. I arbetet ingår service till medlemsföretagen, opinionsbildning i skattefrågor samt bevakning av branschens intressen inom lagstiftning.

Vad är 3:12-regler?

3:12-reglerna, eller den så kallade ”entreprenörsskatten”,  rör beskattning av fåmansbolag. Finansminister Magdalena Anderssons (S) vill bland annat höja skatten från 20 till 25 procent på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet (juni 2017). Sveriges Byggindustrier menar att detta påverkar fåmansbolagen i byggbranschen negativt.

En sund byggbransch

Ett av våra högst prioriterade projekt har rubriken "En sund byggbransch". Mer information om Individuell skattedeklaration, Skattestatus på Internet  m.fl. delprojekt finns att läsa här.

Nyheter
2020-01-24

Skattexperten: Därför minskar svartjobben.

Allt färre köper svarta tjänster. Enligt Skatteverket har andelen som svarar att de köpt någon form av tjänst svart minskat från 32 till 13 procent mellan 2005 och 2019.  

Läs mer
2019-09-16

Nytt supportavtal ska hjälpa medlemsföretag med Lösen 2.0

Lösen 2.0 är Sveriges Byggindustriers och Byggnads gemensamma avstämningsverktyg för hantering av prestationslöneavstämningar och inrapportering av lönegranskningsunderlag, samt gemensam statistik i byggbranschen. 

För att öka användarvänligheten har Sveriges Byggindustrier tecknat ett supportavtal med Lexicon. Det nya avtalet ger medlemsföretag tillgång till hjälp i allt som gäller deras handhavande av systemet. Niklas Arvidsson, lön- och avtalsansvarig på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre frågor om det nya samarbetet.

Läs mer
2019-03-10

Generationsskiften underlättas

Regeringen har lagt fram ett förslag om att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

MER INFORMATION


Publikationer

KONTAKT


Sofie Wilhelmsson, skatteexpert