Farligt avfall mobilapp

Farligt avfall innehåller ämnen som på olika sätt är skadliga för hälsa och miljö. Om sådana giftiga ämnen sprids i naturen kommer de att finnas kvar och riskerar att påverka omgivningen negativt under lång tid. Därför ska allt farligt avfall, även små kvantiteter, samlas in och tas om hand på rätt sätt. Med hjälp av mobil­appen Farligt avfall kan du på ett snabbt och enkelt sätt ta reda på hur olika typer av avfall ska hanteras.

Handboken Farligt avfall för bygg- och anläggningsarbeten från 2004 har spridits i 9.000 exemplar och är fortfarande efterfrågad. Appen Farligt avfall är en vidareutveckling för smarta telefoner och surfplattor.

Den är indelad i fyra sektioner:

  • Farligt avfall från A-Ö – information om olika avfallstyper, direkt eller via sökfunktionen.
  • Produktregister – alfabetiskt ordnad lista över olika typer av produkter med information om vad som gäller vid avfallshantering.
  • Om farligt avfall – sammanställning av informationstexter av vikt vid avfallshantering, förklaringar av varningssymboler, avfallskoder samt tips på bra länkar och referenser.
  • Om appen – information angående appen, hur den är upplagd och vad syftet med den är.

Förhoppningen är att appen ska underlätta seriös hantering  av farligt avfall på arbetsplatserna och samtidigt upplevas  enkel och användarvänlig.

Hanteringen av farligt avfall styrs främst genom  bestämmelser i miljöbalken och avfallsförordningen.

Appen kan laddas ner via AppStore eller Google Play.


Appen Farligt avfall har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Veidekke, White Arkitekter, SITA, Profundis och Sveriges Byggindustrier (BI) genom referensgrupperna FoU-Väst och Miljöutskott BI Väst samt med stöd från SBUF. Miljöutskott BI Väst ansvarar för att appen uppdateras vid behov. Alla uppdateringar sker i samråd med SBUF.

Synpunkter och förbättringsförslag är välkomna till Johan Alte, Veidekke, tel 076-126 40 08, e-post: johan.alte@veidekke.se

skriv ut