Praktiska hjälpmedel

Arbetsinstruktioner (FoU-Syd)

En webb-portal med arbets- och maskininstruktioner. Tanken är att instruktionerna ska användas vid planering och arbetsberedning av arbetsmoment på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Portalen medger enkel identifiering, åtkomst och komplettering av framtagna arbetsinstruktioner. Arbetsinstruktionerna är sorterade efter Byggdelstabellen och AMA-kod. www.byggai.se

ByggaF (FoU-Väst)

ByggaF är en metod som säkerställer, dokumenterar och kommunicerar fuktsäkerheten i byggprocessen. Detta innebär att i stort sett alla aktörer i byggprocessen måste, var och en på sitt sätt ta ansvar för hur fuktfrågorna hanteras. Metoden är ett hjälpmedel för alla aktörer från beställare/ägare, arkitekter och övriga konsulter, materialleverantörer, entreprenörer till förvaltare. www.fuktcentrum.lth.se/Fuktsakring/fuktsakring.htm  /  Se filmen

Utvärdering av byggarbetsplatsen (FoU-Väst)

Verktyg för utvärdering av byggarbetsplatser. Med det här värderingsverktyget kan platschefen eller annan produktionsansvarig snabbt och enkelt, men på ett systematiskt sätt, analysera hur väl verksamheten på byggarbetsplatsen fungerar. Det ger alla inblandade en första inblick i vad som förväntas av en väl fungerande byggarbetsplats. Det ger också impulser till att gå vidare och förbättra. Utvärdering av byggarbetsplatsen

Sim Lean. Kvalitet i byggprocessen - ett spel om förståelse och lönsamhet (FoU-Väst) - Nominerad till Årets innovation 2007!

Sim Lean är ett spel som visar hur vi kan skapa mer med mindre i varje led och beskriver komplexiteten i byggproduktion. Hur bra är du på att optimera materialflödet till och på en arbetsplats? Lyckas du hitta effektiviseringspotential och sänka produktionskostnaderna? Vad är optimalt lager i din produktion? Spela och lär dig se effektiviseringspotential!
www.simlean.se

Se även www.leanforumbygg.se

skriv ut