Färdplan 2045

Regionala aktiviteter

gen.png

28 november - Kosta - Så ska vi lyckas bygga och renovera hållbart!

Sveriges Byggindustrier i Blekinge/Kronoberg samt Kalmar län arrangerade tillsammans med föreningen GodaHus en innehållsrik dag med inspirerande exempel från lokala företag, landsting, organisationer och universitet. Allt från byggavfall till energieffektivisering och samverkansentreprenader belystes i jakten på bättre miljö- och klimattänk. Workshopen som avslutade dagen fick inriktning Upphandling där grupperna skulle söka svar på frågan Vad är största utmaningen i upphandlingsprocessen kopplat till regionala mål? Nedan ligger alla dagens presentationer i en slinga:

Kostaslinga_med_lank_Riktlinjerna.pdf

Riktlinjer för resurs- och avfallshantering separat - klicka på länk nedan:

https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/energi-miljo/resurs-och-avfallsriktlinjer-vid-byggan__1264

Resultat av workshop:    Kosta_Workshop_alla_resultat.pdf

maskad_Fardplan_2045_Kosta.jpg


27 november - BI SYD konferens i Kristianstad.

BI SYD anordnar en konferens för regionen där man pratar säkerhet & sund konkurrens, kompetensförsörjning, attraktiva kollektivavtal och hållbart byggande,. Bland talarna Birgitta Govén som berättar om vårt färdplansarbete.


Kristianstad_191127_bild_1.jpg

__________________________________________________________________________

Wall_of_logos_800.png6 november - Uppsala ligger i framkant, kom och lyssna på alla goda exempel!

Sveriges Byggindustrier i Uppland arrangerade tillsammans med Uppsalahem och Vasakronan en inspirerande dag om en hållbar byggsektor. Ulf Hansson från NCC och ordförande i Upplands byggförening hälsade välkommen tillsammans med Stefan Sandberg, VD Uppsalahem och Jan-Erik Hellman, regionchef Vasakronan. Under dagen fick vi höra mer om LEED-platiumcertifierade Hubben i Science Park, Uppsala Klimatprotokoll, Uppsalas unika byggnad Juvelen och slutsatser kring livscykelanalysen av nya Brillinge. Färsk info angående de uppdaterade riktlinjerna för resurs- och avfallshantering var en viktig punkt. I färdplan 2045-arbetet pågår intressanda projekt om upphandling och mätning av utsläpp, och dagsläget presenteras. En workshop med utgångspunkt från Uppsala Klimatprotokolls 30 utmaningar genomfördes. Dagen avslutas med ett intressant studiebesök på byggarbetsplatsen Celsius på Sience Park-området.

Länk till alla presentationer, filen är stor så hav tålamod:         191106_fardplan_2045_Uppsala.pdf

Fardplan_2045_gladje_Ua_6_nov_2019.jpg

En bensträckare kan se olika ut! Såhär ser den ut bland Uppsalas Färdplan 2045-deltagare.konferens_larare_i_byggproduktion_t_hemsidsan_Fardplan_2045.png

20 - 21 augusti 2019 - konferens för lärare i byggproduktion, Lidingö.                       Tema Hållbar byggproduktion.

Med utgångspunkt i ett hållbart perspektiv belyser konferensen hur byggproduktionen påverkas redan idag. Miljöexpert Marianne Hedberg, Sveriges Byggindustrier, presenterar begreppet hållbarhet samt Färdplan 2045 för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier, kommer att tala om energieffektivisering på byggarbetsplatsen tillsammans med Fredrik Levau. Ramirent.


20 augusti 2019 - webb-workshop: Klimatpåverkan från småhus i ett livscykelperspektiv.

Färdplangruppens Emil Flodin, Sveriges Byggindustrier, kommer att ansvara för workshopdelen om det nya färdplansprojektet Vägledning för att mäta och följa upp klimatutsläpp. Arrangör är BeSmå, Trä- och möbelföretagens och Energimyndighetens innovationskluster för att driva på utvecklingen av energieffektiva småhus.

 


10 april 2019 - regional färdplansdag i Linköping.

En fullsatt lokal med representanter från hela värdekedjan fanns på plats! De lyssnade på intressanta föredrag om bland annat Valla Berså och Energikontoret Östra Götalands arbete. Dagen avslutades med en workshop där det kom fram projektidéer om hur det lokala arbetet gällande färdplanen bör fortsätta.

Linkoping_190410.jpg


14 mars 2019 - start implementering av färdplan 2045 i BI region Öst.

Birgitta Govén berättade om tankarna och arbetet kring Färdplan 2045. Dagen innehöll även andra intressanta kopplingar till färdplansarbetet: Specialfastigheter berättade om förutsättningar för hållbara affärer, Åke Sundvall berättade om sin första hållbarhetsredovisning och Marianne Hedberg från BI gjorde en djupare förklaring av "hållbarhetsaspekter". Dagens workshop koncentrerades kring det viktiga förarbetet inför hållbarhetsredovisning.

IMG_3709_-_kopia_2.jpg


30 januari 2019 - färdplan 2045 presenteras i Skövde.

Vi träffades på Aspö i Skövde, som är ett bostadsområde i framkant när det gäller hållbart byggande och samverkan mellan olika parter. Förutom presentationen av Färdplan 2045 talade Sebastian Karlström från Skövdebostäder om deras roll i projektet som beställare och fastighetsägare och Maria Franzen från Peab presenterade deras roll i projektet som byggentreprenör. Hon beskrev hur de i detta projekt jobbat med tre olika miljöbyggnadsklassificeringar och hur de kunnat kombinera dessa på ett gynnsamt vis. Efter dragningarna fick vi en rundvandring i området där Sebastian berättade mer om de olika innovativa och hållbara lösningarna som präglar området. Efter rundvandringen och lunchen presenterade vi färdplanen för dagens deltagare och därefter hade vi en kort workshop.

Aspo_Eko-logi.jpg

Skovde.jpg

          Ett mycket intresserat och inspirerande gäng från Skövde med omnejd.


skriv ut