Jämstäldhetsbygget

Nomineringsprocessen

Nominera en insats som har bidragit till ökad jämställdhet inom byggbranschen. 

Kriterier
Den som nominerar ska påvisa en satsning, förändring, ett initiativ eller liknande (benämns satsning löpande genom texten) från eget företag, arbetsplats eller kund som leder till en mer jämställd byggbransch. Exempel på satsningar kan vara att ha startat ett kvinnligt nätverk eller att ha rekryterat flest kvinnor på ledande positioner, men det skulle även kunna vara det bästa startskottet på resan mot en mer jämställd bransch. 
Se faktablad om kvinnor och män i byggbranschen

Den nominerade satsningen ska uppfylla följande kriterier:

  • Leda till en mer jämställd byggbransch. 
  • Ska ha pågått under 2019, men kan ha startats tidigare.
  • Vinnaren ska kunna presentera satsningen under prisutdelningen på Aktuell Hållbarhets Byggforum den 31 mars 2020.

Intyg
Den som nominerar ska beskriva satsningen och intyga att kriterierna uppfylls genom ett beslutsdokument, pressmeddelande, webbsida eller liknande samt lämna kontaktuppgifter till en referensperson som direkt ska ha påverkats eller omfattats av satsningen. Den som ansvarar för aktiviteten eller satsningen ska ha godkänt att en nominering görs.

Jury
Samtliga bidrag granskas av juryn, som utser tre finalister i kategorin: Bästa satsning för att öka jämställdheten inom byggbranschen

Datum för nominering och kontaktuppgifter
Välkommen att nominera senast 31 januari 2020

Nomineringen mailas till jamstalldhetsbygget@sverigesbyggindustrier.se och ska innehålla följande:

  1. Kontaktuppgifter till den som nominerar (namn, e-postadress, tfn).
  2. Namn på nominerat initiativ och företag/organisation, webbsida samt kontaktuppgifter till referensperson (namn, e-postadress och tfn).
  3. Motivering
  4. Bifoga eventuell referensbilaga/intyg


jurry2.png  Initiativtagare1.png  jamstalldhetsbygget1.png


skriv ut