Nationellt kansli

Förbundets verksamhet sköts av det helägda dotterbolaget Sveriges Byggindustrier Service AB (BISAB) som samordnar och driver såväl lokala som riksomfattande frågor. BISAB har 25 lokala kontor och ett nationellt kansli i Stockholm. För mer information om var och en, klicka på namnet.


skriv ut