Rådgivning Kollektivavtal och arbetsrätt

Rådgivning - Kollektivavtal och arbetsrätt

Du som är medlem i Sveriges Byggindustrier är välkommen med frågor om arbetsrätt och kollektivavtal gällande Tjänstemannaavtalet, Väg- och Banavtalet och Byggavtalet.

Telefon
Du kan ringa vår rådgivning klockan 8-16 måndag till fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00) på telefonnummer +46 10 451 64 80.

Frågeformulär ->
Du kan också ställa din fråga via vårt frågeformulär. Organisationsnummer behöver anges för att få rådgivning.

Frågor och svar ->
Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får från våra medlemsföretag. 

Alla ärenden registreras i vårt rådgivningssystem. På så vis kan vi – oavsett handläggare – följa upp alla ärenden. Vi kan också få en bild av vilka frågor som är mest frekventa och i vilka fall vi behöver bli tydligare i vår kommunikation. Har du några frågor om rådgivningstjänsten? Kontakta Helena Alkhamisi.

Har du andra frågor?
Här hittar du rådgivning för entreprenadjuridik.
Här hittar du alla Sveriges Byggindustriers kontaktuppgifter.


Nyheter Kollektivavtal och arbetsrätt
2019-10-02

Inför avtalsrörelsen 2020: "Vi har en konstruktiv dialog"

Under 2020 ska 485 avtal som omfattar 2,8 miljoner anställda i Sverige omförhandlas. Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier, svarar på 3 snabba inför avtalsrörelsen 2020.

Vilka kollektivavtal förhandlar Sveriges Byggindustrier?

 - Vi förhandlar tre kollektivavtal med fem fackförbund. Våra avtal är Byggavtalet, Tjänstemannaavtalet och Väg- och Banavtalet. Tillsammans berör de cirka 350 000 människor i byggsektorn.

Finns det risk att avtalsrörelsen 2020 blir stökig?

 - Om det blir en stökig avtalsrörelse beror det inte på att Sveriges Byggindustrier och våra avtalsparter har ett dåligt samtalsklimat emellan. Vi har en konstruktiv dialog där vi gemensamt försöker lösa många frågor i arbetsgrupper och liknande.

Vad anser du om debatten kring hur lönebildningen ska styras?

 - Industrinormeringsmodellen har funnits sedan 1997. Den fungerar bra för Sverige, ett land som är väldigt exportberoende. Normeringen har gett reallöneökningar där alla som arbetar har fått det bättre. Vi ser inget tydligt alternativ som skulle kunna vara bättre.


Läs mer
2019-09-16

Nytt supportavtal ska hjälpa medlemsföretag med Lösen 2.0

Lösen 2.0 är Sveriges Byggindustriers och Byggnads gemensamma avstämningsverktyg för hantering av prestationslöneavstämningar och inrapportering av lönegranskningsunderlag, samt gemensam statistik i byggbranschen. 

För att öka användarvänligheten har Sveriges Byggindustrier tecknat ett supportavtal med Lexicon. Det nya avtalet ger medlemsföretag tillgång till hjälp i allt som gäller deras handhavande av systemet. Niklas Arvidsson, lön- och avtalsansvarig på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre frågor om det nya samarbetet.

Läs mer
2019-02-28

Lösen – verktyget som motverkar missförstånd mellan parterna

Sveriges Byggindustrier och fackförbundet Byggnads har i parternas kollektivavtal Byggavtalet kommit överens om att företag med kollektivavtal ska rapportera in lönegranskningsunderlag till det gemensamma avstämningsverktyget Lösen (LÖneunderlag Säkert och ENkelt). Niklas Arvidsson, nationell lön- och avtalsansvarig på Sveriges Byggindustrier svarar på tre snabba om det elektroniska verktyget. 

Läs mer
Nyhetsarkiv

skriv ut