Våra kollektivavtal

Sveriges Byggindustriers uppgift är att hjälpa och företräda medlemsföretagen i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. En väsentlig uppgift är att genomföra förhandlingar med de fackliga motparterna och teckna centrala kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor. Kollektivavtalen gäller för samtliga medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier.

Rådgivning för medlemsföretag

Medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier är välkomna med frågor om arbetsrätt och kollektivavtal gällande Byggavtalet, Tjänstemannaavtalet samt Väg- och Banavtalet. Läs mer här

 


byggavtalet.png

Byggavtalet 2017

Riksavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads)

Giltighetstid: 1 maj 2017 - 30 april 2020. Ladda ner och beställ här

tjmavtalet.jpg

Tjänstemannaavtalet 2017-2020

Riksavtal mellan

  • Sveriges Byggindustrier och Ledarna
  • Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer
  • Sveriges Byggindustrier och Unionen

Giltighetstid: 1 april 2017 - 31 mars 2020. Ladda ner och beställ här
voB.jpg

Väg- och Banavtalet 2014-2020

Väg- och Banavtalet gäller mellan Sveriges Byggindustrier och Seko, Service- och Kommunikationsfacket.

Komplett avtal består av Väg- och Banavtalet 2014–2016 och 2017 års supplement, som anger ändringar och tillägg som avtalats under perioden 1 maj 2016 till och med den 30 april 2020. Ladda ner och beställ här
Övriga branschavtal och överenskommelser finns för nedladdning här.

 skriv ut