Medlemsförmåner

Som medlem i Sveriges Byggindustrier har du tillgång till ett basutbud av kostnadsfri hjälp och råd inom olika områden. Som tilläggstjänster erbjuder vi mer omfattande hjälp av våra experter. 

Värdefull medlemsservice

Den löpande servicen till dig som medlem lämnas i första hand av Sveriges Byggindustrier lokalt, men naturligtvis står hela organisationens expertis till ditt förfogande.

Medlemsförmåner

 • Kollektivavtal
 • Som medlem tillhör du frikretsen enligt MBL 38 §, d.v.s. ett bolag som beställer tjänster av ett medlemsföretag i BI behöver inte förhandla eller informera Byggnads resp. Seko enligt MBL 38-40 §§.
 • Rådgivning och förhandlingshjälp vid tillämpning av gällande arbetsrättslagstiftning och kollektivavtal.
 • Rådgivning och utbildning i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor
 • Rådgivning i branschfrågor såsom entreprenadjuridik, skatter, bygglagstiftning, index m.m.
 • Experthjälp vid enskilda tvister.
 • Rådgivning och utbildning i anslutning till Sveriges Byggindustriers uppförandekod
 • Rådgivning och handledning i olika företagsfrågor, såsom exempelvis kompetensutveckling/utbildningsplanering, verksamhetsledningssystem, kvalitetssäkring och certifiering.
 • Elektroniska nyhetsbrev, exempelvis Medlemsnytt som innehåller medlemsnyheter.
 • Information i bransch- och arbetsgivarfrågor genom bl.a. vår hemsida, www.sverigesbyggindustrier.se, ByggPlatsen (endast för medlemmar) och medlemscirkulär.
 • Nyhetsbreven Byggkonjunkturen, Energi & miljö m.m.
 • Ett friexemplar av tidningen Byggindustrin.
 • Social gemenskap vid möten, konferenser och informationsträffar av skilda slag.

Förmånliga rabatter

Som medlem erbjuds du rabatter och förmånliga gruppavtal. Några exempel:

 • I motsats till hängavtalsbundna företag, har medlemmar rabatt på FORA-försäkringarna. För ”Omställningsavtalet” betalar du 0,3 procent i stället för 0,6 procent, baserat på totala arbetarlönesumman. För ”Trygghetsrådet” betalar du 0,3 procent i stället för 0,7 procent, baserat på företagets tjänstemannalöner (feb 2010).
 • Medlemsrabatter på exempelvis fordon, mobiltelefoner, drivmedel och verktyg.
 • Medlemsrabatt på Entreprenörsskolans utbildningar inom en rad områden; arbetsrätt, arbetsmiljö, kvalitetssäkring, kvalitetsansvarig enligt PBL, entreprenadjuridik m.m.
 • Vill du veta mer om vad ett medlemskap innebär? Kontakta ditt lokala kontor eller fyll i vår elektroniska intresseanmälan.
skriv ut