Medlemskap i Sveriges Byggindustrier

3600 företag verksamma i den svenska bygg- och anläggningsbranschen är i dag medlemmar i Sveriges Byggindustrier). Tillsammans driver vi ett flertal frågor för en attraktiv, sund och säker bransch samt för ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Läs mer om våra mål och fokusområden

Sveriges Byggindustrier verkar över hela Sverige genom ett nationellt kansli i Stockholm och 25 kontor från Luleå i norr till Malmö i söder. 

Ditt inflytande som medlem utövar du på lokal nivå genom din lokala byggförening. Den årliga förbundsstämman beslutar sedan om förbundets mål och prioriterade verksamheter. 

Medlemsförmåner

Sveriges Byggindustrier erbjuder ett stort antal medlemsförmåner. Några exempel är kostnadsfri rådgivning gällande arbetsmiljö och säkerhet samt vid tvister och förhandlingar, rabatterad utbildning, förmånliga inköpsavtal och billigare försäkringar. Läs mer om medlemskapets fördelar under  medlemsförmåner.

Sund konkurrens i en sund byggbransch

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag vill verka i en sund bygg- och anläggningsbransch. För att bli medlem i Sveriges Byggindustrier krävs därför att företaget följer de kriterier som har fastställts av förbundets styrelse. Samtliga medlemsföretag måste också från den 1 juni 2014 underteckna förbundets uppförandekod. Ju fler företag som bli medlemmar, desto starkare bli den sunda konkurrensen.

Företaget ska som medlem även anta Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler, som syftar till att organisationens medlemsföretag ska uppträda och handla på ett sådant sätt att byggbranschen utgör en respekterad del av svenskt näringsliv. 

Vill du veta mer om att vara medlem i Sveriges Byggindustrier?

Kontakta något av våra kontor, här ser du var vi finns. Eller kontakta Medlemsgruppen på tfn 08-698 58 50 eller via e-post.

skriv ut