Kvinnligt nätverk

 I Region Mellan finns två aktiva kvinnliga nätverk, ett verksamt i Uppsala och ett i Linköping. 

2013 startade BI Uppsala sitt nätverk för kvinnor med målgruppen tjänstemän med produktionsledande befattning. Syftet är att skapa ett forum där kvinnor i olika positioner och verksamhetsområden i branschen får möjlighet att träffas under lättsamma former för utbyte av erfarenhet. Träffarna gästas av interna och externa föreläsare och fokuserar på aktuella frågor inom branschen.

För vidare information kontakta Anders Ragnarsson, Chef BI Uppsala,.

Mobil: 070-361 57 50 Mail: anders.ragnarsson@sverigesbyggindustrier.se

2015 startade BI Linköping sitt nätverk för kvinnor, med målgruppen kvinnliga tjänstemän som arbetar i arbetsledande position eller i en position nära produktionen. Nätverket har fyra träffar per år där medlemmarna har möjlighet att lyssna till interna och externa föreläsare. Nätverket annordnar även arbetsplatsbesök.

För vidare information kontakta Cecilia Johansson, Chef BI Linköping.

Mobil: 0705-35 57 53 Mail: cecilia.johansson@sverigesbyggindustrier.se

 

 

skriv ut